Piątek, 9 czerwca 2023r. | Imieniny: Pelagii, Dominika, Efrema
Pokaż menu

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

31 stycznia, 2023

Radni siedzący przy stole podczas sesji. W tle przy mównicy stoi starosta.

Radni, którzy obradowali dziś w sali sesyjnej starostwa, przyjęli protokół z sesji z dnia 29 listopada i 20 grudnia 2022 roku oraz zaakceptowali sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2022 roku.

Podjęto uchwały w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 i w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Następnie zostały przedstawione sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku, z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku, sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego w zakresie rozpatrywanych spraw w 2022 roku.

Starosta Krystyna Kosmala przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu. Od dnia 20 grudnia 2022 roku do dnia 30 stycznia 2023 roku Zarząd Powiatu zebrał się na 8 posiedzeniach, podczas których podjął 34 uchwały. Szczegółowa informacja o podjętych uchwałach znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Wydział Administracji i Zarządzania, ponadto uchwały publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. W okresie pomiędzy sesjami Komisje Rady Powiatu zebrały się 7 razy. W trakcie posiedzeń Komisje formułowały wnioski i opiniowały projekty uchwał na sesję Rady Powiatu. W pracach Komisji Rady uczestniczyli Starosta, Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, Skarbnik Powiatu, naczelnicy wydziałów, pracownicy oraz zaproszeni goście. Uchwały podjęte na sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku zostały przekazane do Wojewody Śląskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

W dzisiejszej sesji uczestniczyli mieszkańcy Starych Tarnowic, którzy zwrócili się z interwencją do radnych i zarządu w sprawie rozwiązania problemu z parkowaniem samochodów przy ich przedsiębiorstwie.  

Ponadto dyrektor Kamila Paradowska przedstawiła radnym najbliższe wydarzenia w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zapraszając do osobistego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.  

Materiały z sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego dostępne są na stronie: https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=18&parcat=3&t=menu

Starosta Tarnogórski przy mównicy, w tle trzy flagi.
Radni siedzący przy stole podczas sesji. W tle duży obraz wyświetlony rzutnikiem.
Przewodniczący Rady Powiatu przy mównicy, w tle trzy flagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).