Czwartek, 1 czerwca 2023r. | Imieniny: Justyna, Anieli, Konrada
Pokaż menu

Informacja o sesjach Rady Gminy Świerklaniec i komisjach

22 września, 2020

Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na dzień 24 września 2020 r. od godz. 15.00 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu oraz uroczystą XXXIV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na poniedziałek 28 września 2020 r. o godz. 16.00 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

 

 

 

 

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję
XXXIII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji
na czwartek 24 września 2020 r. o godz. 15.00
w Pałacu Kawalera w Świerklańcu

  Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.                                                                                         
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 259 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklaniec.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 260 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie .
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 261 w sprawie nadania nazwy ulicy „Na Skałach” w sołectwie Orzech.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 262 w sprawie nadania nazwy ulicy „Wspólna” w sołectwie Świerklaniec.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 263 w sprawie nadania nazwy ulicy „Żeglarska” w sołectwie Świerklaniec.
8. Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o gospodarce nieruchomościami Gminy za I półrocze 2020 r.
9. Informacja Wójta Gminy o stanie inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie gminy Świerklaniec.
10. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.08.2020 r.
11. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
13. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec

Jarosław Wasążnik

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję
XXXIV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji
na poniedziałek 28 września 2020 r. o godz. 16.00
w Pałacu Kawalera w Świerklańcu

  Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.                                                                                         
2.    Wystąpienie Pana Jarosława Wasążnika – Przewodniczącego Rady Gminy.
3.    Wystąpienie Pana Marka Cyla – Wójta Gminy Świerklaniec.
4.    Wręczenie nagrody „Gracja” Panu Karolowi Gembczykowi.
5.    Wystąpienie osoby nagrodzonej i zaproszonych gości.
6.    Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Świerklaniec dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie.
7.    Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Świerklaniec dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe.
8.    Występ artystyczny.
9.    Zakończenie uroczystej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec

Jarosław Wasążnik

Harmonogram posiedzeń Komisji w miesiącu wrześniu 2020 roku - załącznik - PDF (118 KB)
Gmina Świerklaniec
Świerklaniec – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Została utworzona 1 października 1924 roku ze zlikwidowanego obszaru dworskiego Świerklaniec[2], a w późniejszych latach była powiększana o sąsiednie wsie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).