Poniedziałek, 20 marca 2023r. | Imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego
Pokaż menu

Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec

22 grudnia, 2022

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LXXII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 29 grudnia 2022 r. o godz. 14.30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Informacja o zebraniu sesji

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 550 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Świerklaniec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 551 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 552 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 553 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Świerklaniec.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 554 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 555 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2022 – 2037.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 561 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 556 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023 – 2038.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 557 w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2023 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 558 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom w 2023 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 559 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklaniec na 2023 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 560 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
15. Informacja Wójta Gminy o stanie inwestycji budowy kanalizacji na terenie Gminy.
16. Sprawozdanie z realizacji zadań nad Zalewem Nakło-Chechło w 2022 r.
17. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 30.11.2022 r. oraz sesji nadzwyczajnej w dniu 07.12.2022 r.
18. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
19. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
20. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
21. Zakończenie.
Gmina Świerklaniec
Świerklaniec – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Została utworzona 1 października 1924 roku ze zlikwidowanego obszaru dworskiego Świerklaniec[2], a w późniejszych latach była powiększana o sąsiednie wsie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).