Sobota, 2 marca 2024r. | Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla
Pokaż menu

Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec

28 listopada, 2023

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LXXXVII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 30 listopada 2023 r. o godz. 14.30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Informacja o zebraniu sesji

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 659 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 660 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 661 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 662 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 663 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 664 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego położonego w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 665 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Świerklaniec.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 666 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Świerklaniec.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 667 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 668 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego sołectwo Nowe Chechło.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 669 w sprawie zbycia nieruchomości.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 670 w sprawie zbycia nieruchomości.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 671 w sprawie zbycia nieruchomości.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 672 w sprawie zbycia nieruchomości.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 673 w sprawie zbycia nieruchomości.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 674 w sprawie zbycia nieruchomości.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 675 w sprawie zbycia nieruchomości.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 676 w sprawie zbycia nieruchomości.
21.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 677 w sprawie zbycia nieruchomości.
22.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 678 w sprawie zbycia nieruchomości.
23.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 679 w sprawie zbycia nieruchomości.
24.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 680 w sprawie zbycia nieruchomości.
25.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 681 w sprawie zbycia nieruchomości.
26.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 682 w sprawie zbycia nieruchomości.
27.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 683 w sprawie zbycia nieruchomości.
28.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 684 w sprawie zbycia nieruchomości.
29.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 685 w sprawie zbycia nieruchomości.
30.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 686 w sprawie zbycia nieruchomości.
31.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 687 w sprawie zbycia nieruchomości.
32.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 688 w sprawie zbycia nieruchomości.
33.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 689 w sprawie zbycia nieruchomości.
34.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 690 w sprawie zbycia nieruchomości.
35.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 691 w sprawie zbycia nieruchomości.
36.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 692 w sprawie zbycia nieruchomości.
37.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 693 w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
38.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 694 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023-2038.
39.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 695 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
40.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 696 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklaniec na 2024 rok.
41.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
42.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
43.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26.10.2023 r.
44.    Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
45.    Zakończenie.
Gmina Świerklaniec
Świerklaniec – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Została utworzona 1 października 1924 roku ze zlikwidowanego obszaru dworskiego Świerklaniec[2], a w późniejszych latach była powiększana o sąsiednie wsie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).