Wtorek, 6 czerwca 2023r. | Imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumila
Pokaż menu

Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach

21 kwietnia, 2023

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LXXVIII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na środę 26 kwietnia 2023 r. o godz. 14.30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Informacja o zebraniu sesji

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 586 w sprawie zbycia nieruchomości.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 587 w sprawie zbycia nieruchomości.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 588 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Świerklaniec porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Programy Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 589 w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec”.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 590 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinasowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2023 roku punktu konsultacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Świerklaniec.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 591 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 592 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023 – 2038.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 593 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 594 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023.
12.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 r.
13.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022.
14.    Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji w 2022 roku:
a.    Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi,
b.    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
15.    Informacja Wójta Gminy o gospodarce nieruchomościami gminy w 2022 r.
16.    Omówienie postępów prac nad realizacją opracowań planów zagospodarowania przestrzennego.
17.    Informacja o przygotowaniu do sezonu letniego nad Zalewem Nakło-Chechło oraz w Parku  w Świerklańcu.
18.    Informacja o stanie inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie Gminy Świerklaniec.
19.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30.03.2023 r.
20.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
21.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
22.    Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
23.    Zakończenie.

Materiały


Harmonogram posiedzeń komisji w kwietniu 2023 r.
Harmonogram​_Komisji​_kwiecien.docx
0.02MB
Gmina Świerklaniec
Świerklaniec – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Została utworzona 1 października 1924 roku ze zlikwidowanego obszaru dworskiego Świerklaniec[2], a w późniejszych latach była powiększana o sąsiednie wsie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).