Piątek, 23 lutego 2024r. | Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Pokaż menu

Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach

24 sierpnia, 2020

Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XXXII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na dzień 27 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

 

 

 

 

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję
XXXII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji
na czwartek 27 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00
w Pałacu Kawalera w Świerklańcu

 Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.                                                                                         
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Raport o stanie Gminy Świerklaniec za 2019 rok:
- przedstawienie Raportu o stanie Gminy Świerklaniec za 2019 rok,
  - debata nad raportem – Radni,
  - debata nad raportem – mieszkańcy,
  - rozpatrzenie projektu uchwały nr 249 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerklaniec wotum zaufania.
4.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2019 rok oraz udzielenie Wójtowi Gminy Świerklaniec absolutorium z tego tytułu:
- omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Świerklaniec, sprawozdania finansowanego Gminy Świerklaniec za rok 2019,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec,
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świerklaniec,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świerklaniec,
- dyskusja,
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 250 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerklaniec za 2019 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2019 rok,
- rozpatrzenie projektu uchwały nr 251 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerklaniec absolutorium za 2019 rok.
5.    Informacja Wójta Gminy w zakresie podatków za I półrocze 2020 r.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 252 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Świerklańcu.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 253 w sprawie zbycia nieruchomości.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 254 w sprawie zbycia nieruchomości.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 255 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 256 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2020-2037.
11.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30.07.2020 r.
12.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
13.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
14.    Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15.    Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec

Jarosław Wasążnik

Harmonogram posiedzeń Komisji w sierpniu 2020 roku:

Załącznik (PDF, 0,12 MB)
Gmina Świerklaniec
Świerklaniec – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Została utworzona 1 października 1924 roku ze zlikwidowanego obszaru dworskiego Świerklaniec[2], a w późniejszych latach była powiększana o sąsiednie wsie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).