Niedziela, 26 czerwca 2022r. | Imieniny: Jana, Pawla
Pokaż menu

Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach

23 maja, 2022

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LXI sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 26 maja 2022 r. o godz. 14.30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Informacja o zebraniu sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o funkcjonowaniu w Gminie Świerklaniec ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 476 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 477 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na rzecz opracowania Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 478 w sprawie zamiany nieruchomości.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 479 w sprawie zbycia nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 480 w sprawie zbycia nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 481 w sprawie zbycia nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 482 w sprawie zbycia nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 483 w sprawie zbycia nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 484 w sprawie zbycia nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 485 w sprawie zbycia nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 486 w sprawie zbycia nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 487 w sprawie zbycia nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 488 w sprawie zbycia nieruchomości.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 489 w sprawie zbycia nieruchomości.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 490 w sprawie ustalenia na terenie gminy Świerklaniec stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 491 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świerklaniec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz określenia wysokości cen za te usługi.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 492 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu za 2021 rok.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 493 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 494 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2022-2037.
23. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28.04.2022 r.
24. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
25. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
26. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
27. Zakończenie.

Materiały


Harmonogram Komisji maj 2022
Harmonogram​_posiedzeń​_Komisji​_w​_miesiącu​_maju​_2022​_r.docx
0.02MB
Gmina Świerklaniec
Świerklaniec – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Została utworzona 1 października 1924 roku ze zlikwidowanego obszaru dworskiego Świerklaniec[2], a w późniejszych latach była powiększana o sąsiednie wsie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).