Piątek, 16 kwietnia 2021r. | Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety
Pokaż menu

Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach (tryb zdalny)

19 lutego, 2021

Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XLI sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 25 lutego 2021 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym. Sesja dostępna będzie na stronie esesja.tv.

 

 

 

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie w roku 2020.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy w zakresie podatków za 2020 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 307 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 308 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 309 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 310 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklaniec na rok 2021.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 311 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych realizowanych w ramach „Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap VII 2021 rok”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 312 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z Miastem Piekary Śląskie w celu realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie Świerklaniec z miastem Piekary Śląskie, na działkach o numerach ewidencyjnych 130/49 obręb Kozłowa Góra, gm. Piekary Śląskie; 180/4 i 865/6 obręb Orzech, gm. Świerklaniec - ETAP I”
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 313 w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE” oraz uzupełnienia petycji.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 314 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 315 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 316 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerklaniec.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 317 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Świerklaniec.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 318 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 319 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2021-2037.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań nad Zalewem Nakło – Chechło.
 19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28.01.2021 r.
 20. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 22. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 23. Zakończenie.              


Harmonogram posiedzeń komisji znajduje się tutaj. (PDF)
Wideokonferencja będzie dostępna na stronie esesja.tv
Gmina Świerklaniec
Świerklaniec – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Została utworzona 1 października 1924 roku ze zlikwidowanego obszaru dworskiego Świerklaniec[2], a w późniejszych latach była powiększana o sąsiednie wsie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).