Czwartek, 30 maja 2024r. | Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana
Pokaż menu

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Marka Cyla

01 czerwca, 2023

Podczas sesji Rady Gminy Świerklaniec, która odbyła się 31 maja w Pałacu Kawalera w Świerklańcu, Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl uzyskał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022.

Sesja absolutoryjna

W pierwszej części sesji wójt przedstawił najważniejsze punkty Raportu o stanie Gminy Świerklaniec za 2022 rok. To dokument, który wymagany jest ustawowo. Zawiera on informacje m. in. o demografii gminy, stanie budżetu, inwestycjach i najważniejszych wydarzeniach w zeszłym roku (pełna treść dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej). Na wstępie wójt podkreślił, że początek 2022 roku dał nadzieję na zakończenie obostrzeń związanych z trwającą od dwóch lat pandemią COVID-19. Niestety, nie udało nam się całkowicie wrócić do „normalności”, bo 24 lutego wybuchła wojna w Ukrainie. W roku 2022 działaliśmy w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju, skali wpływu i skutków trwającej wojny oraz pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w kraju i w Europie.
- Mimo wielu trudności w ubiegłym roku, osiągnęliśmy bardzo dużo, a nie byłoby to możliwe bez intensywnej pracy i bardzo dobrej współpracy, za którą dziś serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej gminy. Jestem przekonany, że efekty pracy samorządu gminnego są zauważane i doceniane przez mieszkańców – podsumował wójt.
Później odbyła się debata nad treścią dokumentu. Po jej zakończeniu radni przyznali wójtowi Markowi Cylowi wotum zaufania.
Następnie po omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy, sprawozdania finansowego, przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta oraz opinii RIO do tego wniosku, radni przyjęli sprawozdanie finansowe Gminy Świerklaniec za 2022 rok oraz zatwierdzili sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2022 rok. W końcu Rada Gminy Świerklaniec udzieliła wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.
- Przepisy przewidują, że to w odniesieniu do osoby wójta burmistrza czy prezydenta głosuje się wotum zaufania i udziela absolutorium, ale działalność gminy nie opiera się tylko i wyłącznie na osobie włodarza gminy. To praca zespołowa z zaangażowaniem wielu osób. Dlatego dziękuję: Zastępcy Wójta Pani Annie Kubicy, Skarbnik Gminy Pani Ewie Bączkowskiej, Sekretarz Gminy Pani Barbarze Matei, wszystkim kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy Świerklaniec, wszystkim dyrektorom i pracownikom jednostek gminnych: szkół, przedszkoli, GZOPO, OPS, ZWiK, GOK, GBP, SPZOZ, radnym Rady Gminy Świerklaniec, naszym sołtysom i członkom rad sołeckich – mówił wójt Marek Cyl.

Zdjęcia (1)
Gmina Świerklaniec
Świerklaniec – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Została utworzona 1 października 1924 roku ze zlikwidowanego obszaru dworskiego Świerklaniec[2], a w późniejszych latach była powiększana o sąsiednie wsie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).