Niedziela, 24 września 2023r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

21 czerwca, 2023

Radni udzielili dziś wotum zaufania i zagłosowali za absolutorium dla Burmistrza Tarnowskich Gór. Wcześniej wysłuchali Raportu o stanie miasta i sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Za wotum zaufania i absolutorium – po zapoznaniu się z Raportem o stanie miasta w 2022 roku, sprawozdaniem finansowym i dyskusji – zagłosowała większość radnych.

– Formalnie – to wotum zaufania i absolutorium dla mnie. Faktycznie – radni zaakceptowali naszą wspólną pracę na rzecz mieszkańców i miasta. Wspólną, bo urzędników, pracowników jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, moich najbliższych współpracowników: wiceburmistrzów, pani sekretarz, skarbnika, pełnomocnika i oczywiście wszystkich radnych – i miejskich, i dzielnicowych. Dziękuję Wam! – podsumował Burmistrz Arkadiusz Czech.

Ponad 200-stronicowy Raport o stanie miasta, który Burmistrz omówił na dzisiejszej sesji, podsumowuje, co wydarzyło się w mieście, jakie decyzje zapadały, jak gospodarowano finansami, jaki był stan gminnego majątku w 2022 roku…

Poniżej pokazujemy tylko kilka punktów. Cały 260-stronicowy Raport można znaleźć tu: https://bip.tarnowskiegory.pl/m,6557,2023-r.html

Wybrane inwestycje

Pomoc społeczna

W naszym mieście 1128 rodzin objętych jest pomocą społeczną, w tym 722 rodziny korzystały ze świadczeń pieniężnych. 429 rodzin (958 osób) dotkniętych jest ubóstwem.

W 2022 roku MOPS wydał niespełna 90 mln zł (spadek o > 16% ; wypłata 500+ przeszła do w ZUS):

 • zasiłki: niespełna 2 mln zł,
 • koszty pobytu w DPS: niespełna 3 mln zł,
 • ośrodki wsparcia (domy pomocy, noclegownia, mieszkania chronione): ponad 3 mln zł,
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne: niespełna 2 mln zł,
 • dodatek węglowy i inne źródła ciepła: ponad 14 mln zł,
 • dodatek 500+: ponad 26 mln zł,
 • koszty operacyjne: ponad 9 mln zł.

Czyste środowisko, zieleń w mieście

Raport zawiera informacje dotyczące:

 • jakości powietrza atmosferycznego (systematycznie w naszym mieście poprawiają się parametrów; wyątek: Ni w PM10),
 • nieczynnych składowisk odpadów komunalnych (Zagórska, Laryszowska),
 • zieleni w mieście
 • wydatki na zieleń w 2022 r. to niespełna 1,5 mln zł,
 • miasto dba o 48 obiekty tzw. zieleni urządzonej (skwery, zieleńce, place zabaw, parki),
 • zieleń przy drogach dróg gminnych to niespełna 30 ha,
 • Park w Reptach ma 156 ha,
 • Park Miejski – 21,5 ha,
 • skwer rekreacyjno-sportowy przy ul. Morcinka – niespełna 6 ha,
 • nieużytki gminne – 6,5 ha.

Komunikacja publiczna

Naszym celem jest zrównoważony transport – dostosowany do potrzeb mieszkańców i racjonalny ekonomicznie. Organizatorem transportu jest Zarząd Transportu Metropolitalnego.

W mieście mamy:

 • 77 km tras autobusowych,
 • 43 linie autobusowe, w tym linie metropolitalne M3, M102 i M14 (uruchomiona w 2022 r.),
 • nowe połączenia mikrobusowe: linie 744, 745, 746.

Kultura

Miasto spełnia funkcje:

 • organizatora dla miejskich instytucji kultury,
 • podmiotu wspierającego działalność organizacji pozarządowych,
 • mecenasa sztuki podejmującego samodzielne lub współorganizującego działania na rzecz kultur.

W Tarnowskich Górach rocznie odbywa się kilkaset wydarzeń kulturalnych. W zeszły roku były to m.in. koncerty Rafała Blechacza i Kate Liu, laureata i finalistkę Koncerów Chopinowskich, 4-dniowe Gwarki. Muzeum powiększyło swoje o 235 obiektów, w tym 139 to zakupy, a 96 darowizny.

Administracja

Urząd jest silny siłą swoich pracowników oraz poziomem usprzętowienia urzędu z dostępnymi narzędziami elektronicznymi – ocenił Burmistrz.

W urzędzie mamy: 28 serwerów, 177 zestawów komputerowych, 52 laptopy, 116 drukarek, 1 ploter, 52 skanery, 15 tabletów, 35 smartfonów, 78 urządzeń podtrzymujących zasilanie, 4 kopiarki kolorowe.

W 2022 roku trzymaliśmy i wysłaliśmy ponad 116 tys. listów oraz ponad 400 tys. mejli!

Radni miejscy podjęli 132 uchwały.

Przedsiębiorczość

W Tarnowskich Górach siedzibę ma ponad 8 700 firm. 90 proc. z nich ma 1 -9 zatrudnionych.

13 proc. zajmuje się budownictwem,11 proc. – nauką i techniką.

Poziom bezrobocia w naszym mieście wynosi 4,4 proc. (3,7 proc. – województwo śląskie, 5,2 proc. – kraj).

Podsumowanie

Budżet 2022 roku realizowaliśmy w skomplikowanym otoczeniu finansowym i gospodarczym. Mimo tego został zrealizowany pomyślnie – ocenił Burmistrz.

Słabe strony wykonanego budżetu to stosunkowo niewielka nadwyżka operacyjna (ponad 8,7 mln zł) i znaczący wzrost wydatków bieżących towarzyszący ograniczonemu wzrostowi dochodów bieżących.

Silne strony wykonanego budżetu to:

 • rekordowy poziom zrealizowanych inwestycji (ponad 72 mln zł),
 • wzrost podaży i konsumpcji miejskich usług w dziedzinach edukacyjnych, społecznych, czystości i estetyki miasta, zieleni, remontów miejskiej infrastruktury, oświetlenia miasta, zapewnienie mieszkańcom i uchodźcom pomocy ze środków własnych oraz możliwości skorzystania z rządowych programów wspierających,
 • stosunkowo niskie zadłużenie (15,7 proc. dochodów).

Burmistrz podsumował: – Sytuacja samorządu jest trudna. Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga równie dynamicznych reakcji i wykorzystywania pojawiających się szans rozwojowych miasta. W latach 2006-2020 budżet Tarnowskich Gór wzrósł trzykrotnie, znacząco ponad inflację. Jak będzie wyglądał ostatecznie budżet roku 2023? Być może najważniejszym i najwartościowszym zadaniem kolejnego budżetu miasta stanie się zadanie likwidacji wielkoobszarowego terenu skażonego po Zakładach Chemicznych SA. Odpowiedzi poznamy niebawem!

– Dlatego teraz zakasujemy jeszcze wyżej rękawy i pracujemy dalej! Nie ukrywam: ten rok może być trudniejszy, ale jestem przekonany, że razem damy radę! – stwierdził Burmistrz.

Galeria
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).