Piątek, 22 września 2023r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

Inwestujesz? Mamy dla Ciebie tereny!

06 sierpnia, 2020

Inwestujesz? Mamy dla Ciebie 6,5 ha uzbrojonych terenów przy ul. Polnej! Gmina wystawiła na sprzedaż 4 działki w obrębie strefy gospodarczej, która powstała w mieście w ramach unijnego projektu. Działki są w stu procentach przygotowane dla inwestorów, mają dostęp do wody, kanalizacji, ciepła systemowego i zasilania energetycznego.

Teren strefy inwestycyjnej to 6,5 hektara ziemi, położonej przy ulicy Polnej, pomiędzy dawnym Tagorem i Faserem. Nieruchomość dostępna jest drogą – łącznikiem do ulicy Nakielskiej, noszącym nazwę ul. Kazimierza Zachnika. Na uzbrojonym przez gminę terenie wydzielono cztery działki dla przedsiębiorców. W pełni uzbrojone tereny mają powierzchnię odpowiednio: 2,1 ha, 1,8 ha, 0,9 ha i 0,6 ha. Zostały wystawione na sprzedaż w przetargu nieograniczonym pisemnym. Otwarcie ofert nastąpi w dniach 28 – 29 września.

Cena będzie tylko jednym z elementów, jakie gmina będzie brać pod uwagę. W ocenie oferty dodatkowe punkty przyznawać będziemy małym i średnim firmom. W doborze inwestorów będziemy także premiować firmy przyjazne środowisku naturalnemu.

– W kwestii atrakcyjności dla biznesu mamy już pewne sukcesy. W opublikowanym przez Magazyn Forbes w minionym roku rankingu miast Przyjaznych dla Biznesu, w kategorii miast liczących od 50 tys. do 149 tys. mieszkańców, Tarnowskie Góry zajęły pierwsze miejsce na Górnym Śląsku i szóste w Polsce! W Rankingu Rzeczpospolitej badającym skuteczność działań w sferze gospodarczej, Tarnowskie Góry są na 74 pozycji – na sklasyfikowane 864 średniej wielkości gminy – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. – Od wielu lat tworzymy przyjazny klimat dla przedsiębiorców i uważnie wsłuchujemy się w ich potrzeby. 98 procent obszaru miasta objęliśmy planami zagospodarowania przestrzennego. Od lat oferujemy także korzystne zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną – dodaje.  

W grudniu 2019 roku gmina zawarła umowę o współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Postanowienia umowy wspierają miasto w pozyskiwaniu nowych inwestycji mających wpływ na jego rozwój. Warunkiem otrzymania przez inwestora wsparcia KSSE jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych. Minimalna wartość wspieranej inwestycji dla dużych przedsiębiorstw w Tarnowskich Górach wynosi 10 mln zł, dla średnich – 2 mln, małych – 1,5 mln, dla mikro – 200 tys zł. Pułap ten jest korzystniejszy niż w większości innych miast. Punktowane są: branże zgodne z polityką rozwojową kraju, poziom przychodów z eksportu, przynależność do krajowego klastra kluczowego, prowadzenie działalności badawczo rozwojowej, tworzenie wyspecjalizowanych miejsc prac, oferowanie stabilnego zatrudnienia, prowadzenie działalności o negatywnym wpływie na środowisko, wspieranie uczniów i studentów w zdobywaniu wykształcenia, pozapłacowe benefity dla pracowników. Wsparcie przeznaczone jest dla nowych inwestycji – nowych przedsiębiorstw, produktów, firm zwiększających zdolności produkcyjne, dywersyfikujących produkcję, dokonujących zmiany procesu produkcyjnego, nie obejmuje handlu, usług gastronomicznych oraz działalności deweloperskiej. Wsparty przedsiębiorca zobowiązany jest przez 3-5 lat utrzymać grunt, budynek, maszyny, inwestycję i zadeklarowane zatrudnienie.

– Warto przypomnieć, że ze wsparciem dla przedsiębiorców pospieszyliśmy również w dobie pandemii. Zawiesiliśmy pobór opłat za wynajem i dzierżawę miejskich lokali użytkowych oraz wprowadziliśmy możliwość zwolnienia przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 z czynszu nawet do 100 %. Każdy wnioskodawca liczyć może na umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności publicznoprawnych. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które zdecydowały się na wsparcie dla biznesu w dobie pandemii w tak szerokim zakresie – podkreśla burmistrz. 

Tereny inwestycyjne promowane będą wkrótce na 10 billboardach zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie województwa śląskiego. Tablice reklamowe (w sumie będzie ich 10) staną przy DK 11, DK 78 (w promieniu 25 km od Tarnowskich Gór), przy DK 78 w promieniu do 25 km od lotniska Katowice – Pyrzowice, a także przy autostradach A1 i A4 na terenie województwa śląskiego. Billboardy pojawią się również w Tarnowskich Górach, w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach i Zabrzu (w granicach administracyjnych miast przy drogach wylotowych). 

W ramach kampanii przygotowywane są także m.in. foldery zawierające szczegółową ofertę naszych terenów inwestycyjnych w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. 

Na budowę strefy dla inwestorów gmina pozyskała środki UE. Jego całkowita wartość to 14,3 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 9,5 mln zł. Projekt obejmował budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

Szacujemy, że dzięki powstałym w strefie firmom uda się utworzyć od 250 do 500 nowych miejsc pracy.

– Ufam, że ta szeroka gama naszych działań skierowanych do przedsiębiorców oraz niepowtarzalny klimat naszego miasta zachęcą Państwa do inwestowania w Tarnowskich Górach! Bo… #najlepiejwtg – zaznaca Arkadiusz Czech. 

Link do ogłoszenia – BIP.

Pliki do pobrania
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).