Niedziela, 26 marca 2023r. | Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora
Pokaż menu

Konkurs 2023: obiekty postindustrialne

16 lutego, 2023

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka i krajoznawstwo – obiekty postindustrialne”. Nabór wniosków trwa do 13 marca.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotów na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach zadania publicznego Gminy Tarnowskie Góry pn. „Turystyka i krajoznawstwo – obiekty postindustrialne”. Celem zadania jest umożliwienie funkcjonowania turystycznego przejazdu kolejki wąskotorowej poprzez remont i modernizację infrastruktury  kolejowej  w rejonie stacji Tarnowskie Góry.

 

Zadanie realizowane jest w okresie od kwietnia 2023 r. do grudnia 2023 r.

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2023 przeznacza się środki finansowe w wysokości: 300.000 zł (w ubiegłym roku było to 200.000 zł).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 13.03.2023 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Rynek 4 w  zamkniętej kopercie z adnotacją KONKURSTurystyka i krajoznawstwo– obiekty postindustrialne” Na kopercie umieścić napis: „NIE OTWIERAĆ”

Pliki do pobrania
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).