Środa, 29 listopada 2023r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

Konkurs 2023: półkolonie na Hali Sportowej

16 maja, 2023

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej hali sportowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – organizacja półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej hali sportowej ma na celu zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży pod opieką wykwalifikowanej kadry, połączonej z działaniami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi ryzyka szkód, wynikających ze spożywania alkoholu i zagrożeń będących następstwem używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.

Ramy czasowe trwania 1 turnusu wynoszą minimum 5 dni przez minimum 5 godzin codziennie (przedział czasowy między: 8.00 rano a 16.00 popołudniu).

Na realizację przeznacza się kwotę 304 tys. zł.

Zadanie realizowane jest w okresie od 12.06.2023r. do 22.09.2023r.

Finansowane mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Tarnowskie Góry i na rzecz dzieci i młodzieży uczących się oraz zameldowanych na terenie gminy Tarnowskie Góry.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 29 maja 2023 r. do godziny 17.00 oferty zgodnej ze wzorem, określonym w Zarządzeniu Nr 1057/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Sienkiewicza 2 w  zamkniętej kopercie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego)

W przypadku złożenia oferty na niewłaściwym wzorze – oferta zostaje odrzucona.

Pliki do pobrania
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).