Sobota, 1 kwietnia 2023r. | Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny
Pokaż menu

Konkurs 2023: turystyka i krajoznawstwo

16 lutego, 2023

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Turystyka i krajoznawstwo
w roku 2023”. Termin składania ofert do 13 marca.

Celem zadania jest wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych miasta  Tarnowskie Góry.

Zadania będą realizowane na terenie Tarnowskich Gór i okolic, w szczególności poprzez:

 • organizację rajdów pieszych i rowerowych,
 • organizację na terenie miasta imprez turystyczno-krajoznawczych o zasięgu regionalnym
  i ogólnopolskim,
 • organizację imprez mających na celu zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych, poznawanie atrakcji turystycznych (architektonicznych i krajobrazowych) wraz z okolicznościami ich powstania,
 • organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej, np. wycieczki piesze, marsze na orientację,
 • organizację programów turystycznych na terenie Tarnowskich Gór i okolic oraz na gruncie posiadanych atrakcji turystycznych (architektonicznych i krajobrazowych.Zadania realizowane będą w okresie od 15.04.2023 r. do 30.11.2023 r.

  Na realizację zadań w roku 2023 w konkursie ofert przeznacza się 50 tysięcy złotych ( w ubiegłym roku było to  48 350 zł).

  1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Rynek 4 w zamkniętej kopercie z adnotacją:KONKURSTurystyka i krajoznawstwo w roku 2023”

  Na kopercie umieścić napis: „NIE OTWIERAĆ”.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 13.03.2023 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057).

  Wszystkie szczegóły w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).