Sobota, 1 kwietnia 2023r. | Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny
Pokaż menu

Miasto przedsiębiorcom w czasie covidu

23 listopada, 2020

Zwolnienia nawet do 100 % kosztów czynszu lub dzierżawy lokali miejskich, umorzenia i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości to najważniejsza pomoc świadczona przez gminę przedsiębiorcom oraz prowadzącym działalność gospodarczą organizacjom, które ucierpiały z powodu COVID-19. Od wiosny tego roku ze wsparcia w zakresie ulg podatkowych skorzystało około 50 podmiotów. Ze całkowitego lub częściowego umorzenia czynszu – kolejnych kilkadziesiąt firm. Gmina wprowadziła także zwolnienie z płacenia trzeciej raty koncesji dla lokali gastronomicznych. Całość miejskiej pomocy świadczonej z uwagi na pandemię tarnogórskiemu biznesowi szacuje się na ten moment na ponad blisko 630 tys. zł.

– Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, które w tak szerokim zakresie zastosowały ulgi dla biznesu. Wprowadziliśmy zarówno ulgi czynszowe jak i ulgi w płaceniu podatku od nieruchomości. Już od wiosny tego roku wdrażamy rozwiązania, które pozwolą, mam nadzieję przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii Covid-19, przetrwać ten ciężki okres – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. 

Już wiosną tego roku postanowiono m.in. zawiesić pobór opłat za wynajem i dzierżawę miejskich lokali użytkowych oraz wprowadzić możliwość zwolnienia przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 z czynszu nawet do 100 %. Powyższe ulgi są przyznawane non stop na indywidualny wniosek przedsiębiorcy. Każdy wnioskodawca liczyć może na umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności publicznoprawnych. Do tej pory rozpatrzono 34 wnioski i udzielono ulg na kwotę blisko 127 tys. zł.

– Kolejne wnioski są rozpatrywane i nieustająco przyjmowane, a kwota umorzenia zależy od strat, jakie poniosła firma z powodu pandemii. W przypadku strat powyżej 50 % przychodu czynsz umarzany jest w 100 procentach. Przedsiębiorcy mogą nadal starać się o ulgi – mówi Aleksander Kałka, naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej.  

Poza zwolnieniami z czynszu i dzierżawy w lokalach miejskich mina wprowadziła także zwolnienia  z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność gospodarczą za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Ze zwolnienia od podatku skorzystało 25 podmiotów na łączną kwotę 129.485,00 zł, w tym 18 osób fizycznych na kwotę 74.083,00 zł i 7 osób prawnych na kwotę 55.402,00 zł. Dodatkowo 2 podmioty dotknięte skutkami pandemii skorzystały ze wsparcia w postaci przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom.

Na mocy 19 decyzji uznaniowych umorzono z uwagi na COVID-19 łącznie podatek od nieruchomości na kwotę 164.892,60 zł oraz odsetki w wysokości 934,00 zł. Z powyższej formy pomocy skorzystało 5 osób prawnych – 146.108,00 zł i odsetki 934,00 zł oraz 14 osób fizycznych – 18.784,60 zł.

Łączne skutki zwolnień z uchwał podatkowych i zwolnień na zasadach ogólnych to ok. 295 000 zł

Rada Miejska postanowiła także o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, które pozostają należne Gminie Tarnowskie Góry od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z poniesieniem lub dalszym ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych pozostających w bezpośrednim związku ze stanem epidemii COVID-19. Przez odstąpienie od dochodzenia należności rozumie się niepodejmowanie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. czynności windykacyjnych mających na celu dochodzenie na drodze sądowej należności. Kwoty umorzeń z tej uchwały to ok. 127.500 zł. 

W sierpniu tego roku zwolniono przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Tarnowskie Góry z trzeciej raty opłaty koncesyjnej. Przyznano zwrot części pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2020 roku w wysokości odpowiadającej jednej trzeciej opłaty rocznej tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie miasta Tarnowski Góry, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku. Skutki finansowe dla budżetu to ok. 80.000 zł 

Łączne skutki dla budżetu z uwagi na pomoc przedsiębiorcom z powodu pandemii to ubytek dochodów w kwocie 629 5000 zł w tym ulgi podatkowe: 502 500 zł oraz ulgi czynszowe: 127 000 zł. 

– W przyszłym roku, o ile możliwości pozwolą mamy plan, aby wesprzeć jednocześnie i gastronomię i kulturę. Chcielibyśmy uruchomić specjalny fundusz dla tych, którzy w lokalach gastronomicznych będą chcieli organizować wystawy i koncerty, a także przystąpić do akcji „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – będącej wsparciem dla restauracji i kawiarni, w której wdrożeniu przeszkodził nam lockdown – mówi burmistrz Arkadiusz Czech.

By wesprzeć restauratorów Urząd Miejski prowadzi profil Tarnowskie Góry Smakują- https://www.facebook.com/TarnowskieGorySmakuja Znaleźć można tu aktualną ofertę dnia, ceny, godziny otwarcia, numery telefonów oraz zasady zamawiania jedzenia w lokalach gastronomicznych.
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).