Sobota, 2 marca 2024r. | Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla
Pokaż menu

MOPS wspiera, karmi i koordynuje pomoc – film

16 kwietnia, 2020

Od początku okresu epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach pracuje – mimo ograniczeń – na pełnych obrotach. Na zdjęciach i filmie widać przygotowywane codziennie przez pracowników posiłki (śniadania, obiady i kolacje) dla podopiecznych Dziennego Domu dla Osób Starszych i Samotnych. Poniżej garść danych nt. tego, co MOPS zrobił od momentu wprowadzenia ograniczeń w pracy.

Podjęto 116 interwencji, w tym dla 16 osób objętych kwarantanną (żywność, leki, zakupy, gorący posiłek, pomoc psychologiczna);

 • Wydano 53 nowe karty FEAD (produkty żywnościowe wydawane nieodpłatnie przy ul. Strzeleckiej);
 • 25 osobom dostarczono żywność „pod drzwi”;
 • Aby usprawnić realizację pomocy z inicjatywy MOPS uruchomiony został rachunek bankowy, który umożliwia m.in. osobom przebywającym na kwarantannie dokonywanie wpłat w celu zrobienia przez pracowników MOPS zakupów czy wykupienia leków.
 • MOPS koordynuje wolontariat – do dnia dzisiejszego zgłosiło się 50 wolontariuszy, wszyscy działają w porozumieniu z pracownikami socjalnymi w zakresie wsparcia osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych
 • MOPS prowadzi bazę osób niesamodzielnych/starszych, które w obecnej sytuacji wymagają wsparcia
 • Podjęto współpracę z Policją w zakresie zabezpieczenia osób objętych kwarantanną

 • Na bieżąco gromadzone są informacje nt. instytucji/osób/organizacji będących w gotowości do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Osobom na kwarantannie przekazywana jest lista sklepów, które realizują zakupy „na telefon”.
 • Codziennie potrzebującym dostarczanych jest 230 gorących posiłków (26 dla mieszkańców Zespołu Mieszkań Chronionych, 28 dla Schroniska, 55 dla pensjonariuszy Dziennego Domu dla Osób Starszych i Samotnych, 44 posiłki dla osób objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, 67 osób samodzielnie odbiera posiłki przygotowane na wynos – Peron Dworzec PKP, 10 obiadów dowozi nieodpłatnie Brick – Krakowska wskazanym przez MOPS osobom)
 • Podstawowe usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone dla 115 osób przez 23 opiekunki w zakresie: zaopatrzenia w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, leki, środki opatrunkowe; dostarczania ciepłych posiłków; innych niezbędnych czynności jak utrzymanie higieny osobistej, prace porządkowe, załatwianie spraw urzędowych.

Od 1 kwietnia zorganizowano dowóz pieczywa do Schroniska dla Bezdomnych: 30 chlebów w poniedziałki, 20 w czwartki;

– W Schronisku dla Bezdomnych oraz Zespole Mieszkań Chronionych wyodrębniono pomieszczenia na ewentualną izolację/kwarantannę.

– Zawieszono działalność Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych w zakresie możliwości pobytu pensjonariuszy. Posiłki przygotowane przez pracowników DDP dowożone są do miejsca zamieszkania podopiecznych (jest w nimi stały kontakt telefoniczny).

Wszystkie świadczenia dla mieszkańców Tarnowskich Gór wypłacane są na bieżąco, w terminach określonych w decyzjach administracyjnych (zasiłki z pomocy społecznej tj. stałe, okresowe, celowe;  świadczenia rodzinne; świadczenia wychowawcze 500+; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; dodatki mieszkaniowe, etc.)

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym trudnym okresie mogą liczyć na wsparcie i pomoc.

 • Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych, pomoc w zakupie środków ochrony /maseczki, rękawice, środki do dezynfekcji, itp./ – to tylko niektóre działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego wspierające nas w bieżącej działalności.
 • Stały kontakt z funkcjonariuszami Policji, pozwala na koordynację działań wobec osób będących w potrzebie.
 • „Rękodzielne Tarnogórzanki przekazały dla mieszkańców oraz pracowników Zespołu Mieszkań Chronionych 50 maseczek, natomiast pozostali pracownicy otrzymali 60 sztuk maseczek od tarnogórskiego „Hafcika” – usługi krawieckie.

Nieocenione jest wsparcie wolontariuszy, instytucji i organizacji gotowych do niesienia pomocy. Szczególne podziękowania kierujemy do Firm, które w tak trudnym okresie kontynuują współpracę z MOPS, tj.:

Grupa Gastronomia Śląsk, Mariusz Hetmańczyk – przygotowanie i dostarczanie posiłków

Transport, Tadeusz Wasiluk – świadczenie usług opiekuńczych w postaci dowozu posiłków

Stowarzyszenie Kordia, Mirosław Wyszyński – świadczenie podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Przypominamy, że dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, lub będących na kwarantannie mieszkańców MOPS uruchomił numery telefonów, pod którymi dyżur pełnią pracownicy Ośrodka udzielając wsparcia i organizując pomoc.

W dni robocze w godz. 8.00 – 15:00

32 285 59 70

32 380 01 23

32 285 78 39

 w godz. 15.00 – 19.00 oraz w weekendy:

530 449 058

888 484 034

888487 417

Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).