Piątek, 12 kwietnia 2024r. | Imieniny: Juliusza, Luboslawa, Zenona
Pokaż menu

Nabór asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

13 lutego, 2023

Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Asystenci wspierać będą w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w czasie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. a) w stopniu znacznym,
 4. b) w stopniu umiarkowanym lub
 1. traktowane na równi do wymienionych w lit. a) i b) zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W tegorocznym programie może wziąć udział 40 osób,  w tym:

 • 5 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
 • 25 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

Asystent osobisty pomagać będzie w:

 1. wykonywaniu codziennych czynności,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 5. prowadzeniu (i odbieraniu) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Jednemu Uczestnikowi przysługuje:

 1. do 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. do 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. do 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. do 360 godzin rocznie dla:
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny pobrać i złożyć:

 

 • Karty zgłoszenia do Programu,
 • Karty zgłoszenia asystenta,
 • Klauzuli informacyjnej,
 • Oświadczenia dotyczące dziecka,
 • Comiesięczne oświadczenia uczestnika Programu.

Druki te są dostępne:

elektronicznie: https://mopstg.pl/art,242,informacja-o-naborze-uczestnikow-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023-finansowanego-z-funduszu-solidarnosciowego

w formie papierowej w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Sienkiewicza 8.

Dokumenty zgłoszeniowe do Programu w formie papierowej można  złożyć w następujący sposób:

 • w sekretariacie MOPS przy ul. Janasa 9,
 • w urnach, znajdujących się w siedzibach MOPS:

przy ul. Janasa 9 – wejście od strony KASY lub przy ul. Sienkiewicza 8

 • poprzez operatora pocztowego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9
42-612 Tarnowskie Góry

 

Samotne osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w Programie, które nie są w stanie zgłosić się osobiście po Kartę zgłoszenia do Programu  lub jej dostarczyć, powinny skontaktować się z pracownikiem socjalnym dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 32 450 82 06, 32 450 82 02

Dokumenty zgłoszeniowe do Programu należy złożyć do 15 lutego 2023 r.
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).