Niedziela, 24 września 2023r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

OZE: wyniki naboru

26 lipca, 2023

Wyniki naboru uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry”.

W wyniku ogłoszonego naboru uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry” od 15 maja do 9 czerwca 2023 roku do do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 1238 deklaracji. Spośród złożonych w terminie deklaracji, 55 nie spełniło kryteriów formalnych.

24 deklaracje zostały złożone poza terminem naboru i nie były rozpatrywane.

Ocenie merytorycznej podlegało 1183 deklaracje. Na liście podstawowej znajduje się 606 deklaracji, a pozostałe 577 deklaracji znajduje się na liście rezerwowej. Mieszkańcy otrzymali na adresy mailowe wskazane w deklaracji informacje o nadanych numerach referencyjnych złożonych deklaracji.

Przypominamy, że miejsce na liście podstawowej nie gwarantuje nikomu otrzymania środków dofinansowania na montaż instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii . Gmina Tarnowskie Góry jeszcze w lipcu złoży do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie na realizację projektu. Dopiero po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania Urząd Miejski poinformuje o możliwości zawarcia umowy o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu z Gminą. Uczestnicy projektu zapisani na listę rezerwową, wezmą udział w Projekcie tylko w przypadku rezygnacji uczestników projektu z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

Uczestnikowi Projektu przysługuje złożenie odwołania na wynik oceny. Odwołanie w formie zgodnej z zapisami § 11 ust. 6. Regulaminu należy składać do 3 dni od upublicznienia listy. Gmina Tarnowskie Góry rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni roboczych.

 

 

Główne założenia:

 • Maksymalny poziom dofinansowania 85 %,
 • Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 169 mln zł,
 • Orientacyjny termin zakończenia postępowania: czwarty kwartał 2023 roku.

Na czym polega projekt grantowy?

Realizacja inwestycji odbywa się po podpisaniu umowy powierzenia grantu.

Mieszkaniec sam wybiera wykonawcę zgodnie z Regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez Miasto (Grantodawcę). Nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert. Mieszkaniec i wykonawca współpracują z inspektorem nadzoru (operatorem projektu) wybranym przez Miasto. Mieszkaniec płaci za inwestycję z własnych środków, a następnie otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

Dla kogo jest projekt?

Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie Gminy Tarnowskie Góry. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

Na co przeznaczone będą granty?

Granty będą przeznaczone na:

 • instalację fotowoltaiczną (panele fotowoltaiczne) – 5 000 zł /kWp, do 50 tys. zł,
 • instalację solarną z buforem (magazynem energii cieplnej) – 20 tys. zł,
 • powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. – 45 tys. zł,
 • powietrzną pompę do c.w.u. – 17 tys. zł,
 • kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – 25 tys. zł,
 • kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – 28 tys. zł,
 • magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) – 35 tys. zł,
 • system zarządzania energią – 2 tys. zł.

Harmonogram działań:

 • 20 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śl.
 • 26 kwietnia 2023 r. – Uchwała NR LXIV/640/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry
 • 15-31 maja 2023 r. – nabór deklaracji udziału w projekcie, minimum 15 dni.
 • Lipiec 2023 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 • Czwarty kwartał* 2023 r. – rozstrzygnięcie naboru wniosków, dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
 • Drugi kwartał 2024 r. – podpisywanie umów o powierzenie grantu (i formalności z tym związane, m.in. weryfikacje techniczne budynków).
 • Drugi i trzeci kwartał 2024 r. – realizacja projektów przez Grantobiorców.
 • Czwarty kwartał 2024 r. – zakończenie realizacji projektu, w tym dokonanie wszelkich płatności w ramach inwestycji.

*(Kwartał – to jedna z czterech części roku kalendarzowego, trwa trzy miesiące. Rozróżnia się cztery kwartały w roku: pierwszy od stycznia do marca, drugi od kwietnia do czerwca, trzeci od lipca do września,  czwarty od października do grudnia.)
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).