Poniedziałek, 30 stycznia 2023r. | Imieniny: Macieja, Martyny, Teofila
Pokaż menu

Ranking miast: Tarnowskie Góry trzecie w regionie!

29 listopada, 2022

Tarnowskie Góry zajęły trzecie miejsce w Rankingu Gmin Śląska w kategorii miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców. To wyjątkowy i bardzo reprezentatywny ranking, bo jego podstawą są twarde dane statystyczne i finansowe.

– Statystyka to coś pomiędzy prawdą i fałszem – żartował podczas dzisiejszej, zorganizowanej w Muzuem Śląskim, uroczystości rozstrzygnięcia konkursu burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech wskazując, że każdy ranking oparty na twardych danych, a nie uznaniowych kryteriach jest ważny i wartościowy. – Jako miasto numer trzy cieszę się, że jesteśmy na pudle, ale nie ukrywam, że mamy apetyt na ponowne zajęcia pierwszego miejsce  – dodał wskazując, że w ubiegłym roku Miasto Gwarków zajęło miejsce pierwsze. Teraz zamieniło się miejscami z Czeladzią.

Ogłoszone dziś opracowanie przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach. Jak zwykle analizowano w nim poziom rozwoju gmin w wymiarze gospodarczym i społecznym z poszanowaniem środowiska i przestrzeni. Ocenie poddano wszystkie gminy województwa w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz gminy o liczbie mieszkańców poniżej 20 tysięcy. O miejscu w rankingu zdecydował wynik wyliczony w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę.

W rankingu gmin województwa śląskiego zorganizowanym w dziedzinie gospodarczej uwzględniono dane takie jak dochody budżetów miejskich na mieszkańca za lata 2019-2021, wydatki inwestycyjne w tym czasie, wskaźnik zadłużenia, udział wydatków bieżących w budżecie, wsparcie z funduszu europejskich oraz ilość zarejestrowanych w mieście firm.

Co się tyczy sfery społecznej wzięto pod uwagę m.in. wyniki egzaminów ośmioklasistów, saldo migracji, przyrost naturalny, wydatki na kulturę, edukację oraz konkursy skierowane dla organizacji pozarządowych. Odnośnie środowiska wazę okazały się dane takie jak dostęp mieszkańców do kanalizacji, wydatki na ochronę powietrza, poziom pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

W kategorii miast powyżej 20 tys. mieszkańców pierwsze miejsce zajęła Czeladź, a drugie Mikołów.

Lista wskaźników wpływających na pozycję w rankingu:
1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2021 r.
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca
6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.
7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym – średni wynik w %
8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.
10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r.
12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.

Galeria

Tarnowskie Góry na 1. miejscu w Rankingu Gmin Śląska!

Galeria
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).