Poniedziałek, 20 marca 2023r. | Imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego
Pokaż menu

Uwaga – obowiązek deratyzacji

21 września, 2022

Przypominamy, że od 1 października do dnia 15 października właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzić w swojej nieruchomości akcję deratyzacyjną.

Przeprowadzenie akcji nastąpić z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości zabudowane znajdujące się na
obszarze Gminy Tarnowskie Góry, w tym m. in.:
a) obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe i użyteczności publicznej,
b) obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze,
c) obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do
gromadzenia odpadów komunalnych,

2) właściciele nieruchomości, w tym współwłaściciele, władający, użytkownicy wieczyści oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w pkt. 1, zobowiązani są do
przeprowadzenia na swoim terenie obowiązkowej deratyzacji na koszt własny i we własnym
zakresie lub poprzez zlecenie jej wyspecjalizowanemu podmiotowi oraz do umożliwienia
przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności przeprowadzania deratyzacji.

Nadzór i kontrolę nad przeprowadzaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska, na której
żądanie, jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji, należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia
zakładowi deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.

Pliki do pobrania
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).