Wtorek, 28 maja 2024r. | Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny
Pokaż menu

Zadanie priorytetowe 2023

22 lutego, 2023

Otwarty konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nosi w tym roku nazwę „Obchody 500-lecia naszego miasta czas zacząć”.

Zadanie musi zostać realizowane w okresie 15.04 – 30.11.2023 roku.

Dlaczego akurat taki tytuł? W 2026 roku Tarnowskie Góry będą obchodzić 500-lecie powstania, dlatego w ramach przygotowań do jubileuszu warto przygotować atrakcje publikacje, imprezy i inne rocznicowe przedsięwzięcia. To właśnie dlatego rocznicowa tematyka będzie tematem przewodnim zadania priorytetowego w tym, przyszłym oraz 2025 i 2026 roku.

– Pięć wieków dziejów naszego miasta to wielki ogrom tematów, zagadnień i spraw, które przy tej okazji warto opisać, przypomnieć i  zaznaczyć – mówi Burmistrz Arkadiusz Czech, który już w ubiegłym roku, niezależnie od zadania priorytetowego, powołał komitet ds. organizacji obchodów rocznicowych.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zadań mających na celu powierzenie inicjatyw kulturalnych związanych z upamiętnieniem 500-lecia Tarnowskich Gór  poprzez: koncerty, wystawy, sesje naukowe, wydawnictwa, konkursy oraz inicjatywy realizowane w formie on-line.

Na realizację pomysłów z zakresu zadania priorytetowego  przeznacza się w tym roku (jak w latach poprzednich) 30 tysięcy złotych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 17.03.2023 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057).

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Rynek 4 lub Sienkiewicza 2 w  zamkniętej kopercie z adnotacją KONKURS „Obchody 500-lecia naszego miasta czas zacząć” Na kopercie umieścić napis: „NIE OTWIERAĆ”. W danej kopercie może być tylko jedna oferta.

 Wszystkie szczegóły konkursu w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania
Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry leżą w środkowo-południowej części powiatu tarnogórskiego. Przez miasto przepływa m.in. Stoła (przez Lasowice, Sowice i Strzybnicę), Drama (przez Repty Śląskie) i struga Pniowiec (przez dzielnicę Pniowiec). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).