Piątek, 23 lutego 2024r. | Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Pokaż menu

Zwrot podatku akcyzowego za 2020

30 lipca, 2020

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury
VAT

 • w
  terminie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. należy
  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza w zależności od miejsca
  położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu
  oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w
  terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć
  odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu
  oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w
  ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

– w przypadku ubiegania się o zwrot w związku z
posiadaniem dużych jednostek przeliczeniowych należy dołączyć: dokument wydany
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej
siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej
z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże
jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie
danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa
w rozdziale 2 ustawy

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2019 r.

poz. 1149 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania
się przez producenta rolnego

o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2020r.

 1. Limit
  ustala się jako sumę:
 • kwoty
  stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
  liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub
  współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i
  budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty
  stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
  liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych
  bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
  w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

2. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od
kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.

Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu,
wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.
Gmina Tworóg
Tworóg – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim. Geograficznie gmina leży na wschodnich krańcach Niziny Śląskiej, stanowiąc część Obniżenia Małej Panwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).