Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

Pomoc Gminy Zbrosławice dla przedsiębiorców w związku z epidemią.

11 maja, 2020
Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach / Adrian Tync - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach / Adrian Tync - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 4.0

Wójt Gminy informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna sesja, podczas której  przedłożono Radzie Gminy Zbrosławice, projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Projekt ten znalazł pełną akceptację i został podjęty przez Radę.

Dla podjęcia właściwej decyzji w zakresie możliwości udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości, przeprowadzona została analiza finansów Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł dochodów, wydatków, a przede wszystkim zaciągniętych już zobowiązań na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w 2020 r. i latach późniejszych. To właśnie rzetelna ocena bieżącej sytuacji pozwala nam w obecnej chwili na zastosowanie trzymiesięcznego zwolnienia z podatku od  nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 50%.

Zwolnienie obejmuje 3 miesięczne raty podatku od nieruchomości płacone przez osoby prawne (15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca) oraz jedną ratę podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec płaconą przez osoby fizyczne będące przedsiębiorcami (15 maja).

Zwolnienie przyznawane będzie po złożeniu w siedzibie Urzędu Gminy do 30 czerwca br. dokumentów: oświadczenia o wielkości uzyskanych przychodów, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz korekty informacji (osoby fizyczne) lub deklaracji podatkowej (osoby prawne).

Druki wszystkich dokumentów będzie można pobrać na stronie BIP Urzędu w zakładce Podatki – COVID -19, która zostanie udostępniona po publikacji w/w uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.   

Jednocześnie mając świadomość, że niektóre podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy mogą nie podlegać zapisom przyjętej uchwały, chcąc również objąć pomocą tych przedsiębiorców, informujemy iż mają oni możliwość skorzystania z innych przewidzianych w Ordynacji podatkowej ścieżek ubiegania się o odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty czy ostatecznie umorzenia należności podatkowych. Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.
Gmina Zbrosławice
Zbrosławice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim. Gmina Zbrosławice jest trzecią co do wielkości gminą wiejską w województwie śląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).