Środa, 29 listopada 2023r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

Wyższa ulga dla kompostujących odpady BIO

02 marca, 2023

Od 1 marca 2023 r. zgodnie z Uchwałą nr LV/510/230 Rady Gminy Zbrosławice zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Aby uzyskać ulgę z tytułu posiadania kompostownika należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów w Urzędzie Gminy Zbrosławice poprzez deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaznaczając w części E deklaracji fakt posiadania kompostownika. Mieszkańcy, którzy korzystają już z ulgi nie muszą składać deklaracji ponownie, wyższa ulga naliczona zostanie automatycznie.

W przypadku korzystania z ww. ulgi odebrany zostanie brązowy pojemnik na BIO, jednak nadal istnieje możliwość przywiezienia odpadów nienadających się do kompostowania na Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK), w ilości 50 kg na rok z jednej nieruchomości, a w przypadku przekroczenia ustalonego limitu w cenie 8,10 zł za każde rozpoczęte 10 kg.

Ponadto informujemy, że fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów podlega kontroli i weryfikacji zasadności przyznania ulgi. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

- nie posiada kompostownika przydomowego,

- nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

- uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika

Wójt w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia. Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna.
Gmina Zbrosławice
Zbrosławice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim. Gmina Zbrosławice jest trzecią co do wielkości gminą wiejską w województwie śląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).